Javno izlaganje podataka izmjera i katastarskog klasiranje zemljišta KO TIHOMIŠLJE

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH", broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90" i "Službeni list R BiH" 4/93 i 13/94"), te članka 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta ("Službene novine F BiH", broj 92/16), a u skladu sa člankom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (Službene novine F BiH" br. 2/98, 48/99, 61/22), Povjerenstvo/Komisija za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k. o. Tihomišlje, imenovano rješenjem Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje broj : 01-04.1-163/23 od 07. 11. 2023. godine objavljuje sljedeći :
 
O G L A S
O POČETKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I
KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU TIHOMIŠLJE
 

 

TEKST OGLASA

 

 

 Statut

proracun

 

 

 

 

Geoportal

 

 

 

 

 Gradovi partneri

 

 

 

   

Strategije

 

 

 

 

Karta